SẢN PHẨM LĨNH VỰC SẢN XUẤT

Các danh mục và sản phẩm thuộc lĩnh vực sản xuất của công ty Vĩnh Tiến

1 Trà Atisô Đặc Sản bịch 100gói

2 Trà Atisô Đặc Sản bịch 200gói

3 Trà Atiso Đặc sản bich 50 gói

4 Trà Atisô Đặc sản hộp 100 gói

5 Trà Atisô Đặc Sản hộp 20gói

6 Trà Atisô Đặc sản hộp 50 gói

7 Trà Atisô Thượng Hạng hộp 25 tép

8 Trà Atisô Hạng Nhất hộp 20gói

9 Trà Atisô Hạng nhất hộp 50 gói

10 Trà Atisô Hòa Tan bich 20gói

11 Trà Atisô Hòa Tan hộp 10gói

12 Trà Atisô Thượng Hạng Bịch 100gói

13 Trà Atisô Thượng Hạng Bịch 50 gói

14 Trà Atisô Thượng Hạng XK  hộp 100 tép

15 Trà Atisô Thượng Hạng  hộp 20gói

16 Trà Atisô Thượng hạng hộp 50 gói

17 Bông Atisô Bịch 200g 

18 Bông Atisô bịch 150g

19 Bomaga Hộp 100ml

20 Bomaga Tuýp 10 ml

21 Cao Mềm Atisô Hộp 1kg

22 Cao mềm Atisô Hộp 500g

23 Cao Lá Tươi Atisô Hộp 1kg

24 Cao Atisô - Đông Trùng Hạ Thảo Hộp 900g

25 Nước Atisô Thanh Nhiệt 280ml

26 Cao Atisô Uống liền Tuýp 10ml