Tiệc Tất Niên Công Ty TNHH Vĩnh Tiến 31/1/2019

Mỗi dịp cuối năm công ty TNHH Vĩnh Tiến lại tổ chức tiệc tất niên, bốc thăm trúng thưởng nhằm tăng sự gắn kết giữa các thành viên trong công ty và tạo động lực cho năm mới.

 Mỗi dịp cuối năm công ty TNHH Vĩnh Tiến lại tổ chức tiệc tất niên, bốc thăm trúng thưởng nhằm tăng sự gắn kết giữa các thành viên trong công ty và tạo động lực cho năm mới.

 

Odoo CMS - a big picture

 

Odoo CMS - a big picture

 

Odoo CMS - a big picture

 

Odoo CMS - a big picture

 

Odoo CMS - a big picture

 

Odoo CMS - a big picture

 

Odoo CMS - a big picture